WARRANTY

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน / Please Register.

WARRANTY

1.starmark-modern luxury kitchen-ครัว-บิ

Warranty Policy

            STARMARK is committed to providing the highest quality products that meet international standards.   Our products are made with carefully selected materials that are processed using the most advanced technology that ensures maximum functionality best suitable for our customers’ living space.   Our warranty covers defective materials and any manufacturing defects supplied by Starmark Manufacturing Co.,Ltd under the terms found in this warranty card. 

Product Category

Built-in Kitchen; Pantry Kitchen& Hygienic Thai Kitchen

Compact Kitchen

ระยะเวลารับประกัน 2 years

ระยะเวลารับประกัน 1 year

Built-in Kitchen; Pantry Kitchen& Hygienic Thai Kitchen

Compact Kitchen

ระยะเวลารับประกัน 2 years

ระยะเวลารับประกัน 1 year

ระยะเวลารับประกัน 2 years

ระยะเวลารับประกัน 1 year

ระยะเวลารับประกัน 2 years

ระยะเวลารับประกัน 1 year

เงื่อนไขการรับประกันทั่วไป

1. สินค้า และอุปกรณ์เสริมต่างๆ  ภายใต้แบรนด์  สตาร์มาร์ค จะได้รับการรับประกันในกรณีการชำรุดที่เกิดจาก

คุณภาพสินค้า อันเนื่องมาจากการผลิตเท่านั้น

2. กรณีที่ใบรับประกันสูญหาย สามารถแสดงเอกสารใบสั่งซื้อหรือใบเสร็จรับเงิน เพื่อยืนยันการรับรองสิทธิ์รับประกัน

3. บริษัทฯ จะคิดค่าบริการเข้าตรวจเช็คสินค้า กรณีที่เกินระยะเวลารับประกัน

“บริษัท สตาร์มาร์ค แมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด สงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในส่วนของการซ่อม และเปลี่ยนชิ้นส่วน     

  หรืออุปกรณ์ใดๆ นอกเหนือจากการรับประกัน ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของลูกค้า”

ข้อยกเว้นในการรับประกันสินค้า

1.ความเสียหายอันเนื่องจาก อุบัติเหตุการใช้งานที่ไม่เหมาะสม การปรับ หรือดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม และความผิดพลาด หรือความประมาท การถูกทำลาย หรือทำให้เกิดความเสียหายจากความร้อนที่สูงเกินไป

2.ความเสียหายอันเนื่องมาจากความชื้นบริเวณผนังบ้าน การทำของเหลวรดบนสินค้า เช่น การทำความสะอาดพื้น การราดน้ำลงบนเฟอร์นิเจอร์ หรือเนื่องมาจากน้ำรั่วจากท่อน้ำ

3.ความเสียหายอันเกิดจากการติดตั้งก๊อกน้ำ และเครื่องใช้ไฟฟ้า การเกิดกลิ่นจากการใช้งานท่อน้ำ การต่อสายไฟ การใช้แรงดันไฟฟ้าผิดไป จากที่บริษัทฯกำหนด

4.การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งาน  การโก่งแอ่นจากการรับน้ำหนัก การฉีกขาด สึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือรอยเปรอะเปื้อน

5.ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว ก๊าซรั่ว และภัยจากสัตว์ แมลง หรือปลวกกัดแทะ

6.การรับประกันจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อพิสูจน์ได้ว่ามีการดัดแปลง แก้ไข เคลื่อนย้าย ติดตั้ง หรือได้รับการซ่อมแซมจากพนักงานใดๆ ที่ไม่ใช่พนักงานจาก บริษัท สตาร์มาร์ค แมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

สินค้าประเภท ชุดครัวสั่งทำ ครัวแพนทรี่ และครัวไทยไฮจีนิค 

สินค้าประเภท ชุดครัวสำเร็จรูป

1.ระยะเวลารับประกัน 2 ปี สำหรับโครงสร้างตู้, บานตู้, แผ่นผนังชั้นไม้, แผ่นหน้าลิ้นชัก, บานพับ และมือจับ

2.ระยะเวลารับประกัน 3 ปี สำหรับท้อปควอแรนดัม

3.ระยะเวลารับประกัน 2 ปี สำหรับรางลิ้นชัก Tandembox และ Metabox

4.อุปกรณ์ที่ไม่รับประกัน ได้แก่ อุปกรณ์ ตะแกรงภายในตู้, ราวแขวน, หลอดไฟทุกชนิด, เต้าเสียบ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

1.ระยะเวลารับประกัน 1 ปี สำหรับโครงสร้างตู้, รางลิ้นชัก, บานพับ, มือจับ และท้อปควอแรนดัม

2.อุปกรณ์ที่ไม่รับประกัน ได้แก่ อุปกรณ์ตะแกรงภายในตู้, ราวแขวน, หลอดไฟทุกชนิด, เต้าเสียบและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

ข้อแนะนำการดูแลรักษาชุดเฟอร์นิเจอร์

การดูแลรักษาตู้ และสีเคลือบหน้าบานตู้เฟอร์นิเจอร์

1.ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดภายในตู้ และเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง โดยเปิดบานตู้ทิ้งไว้  เพื่อระบายอากาศประมาณ 10 นาที

2. กรณีจัดเก็บภาชนะในตู้ ควรรอให้แห้งสนิทก่อนจัดเก็บ

3. การทำความสะอาดสีเคลือบบานตู้  

     - สีพ่นไฮกลอส ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ หรือแชมพูล้างรถ เช็ดทำความสะอาด และเคลือบเงาด้วยผลิตภัณฑ์เคลือบเงารถ  

    - สีเคลือบ PVC / HPL ใช้ผ้าชุบน้ำสบู่หมาดๆ เช็ดทำความสะอาด และใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้ง 

การดูแลเคาน์เตอร์ท้อป และอ่างควอแรนดัม

1. ใช้ผ้าเช็ดคราบน้ำ หรือใช้น้ำยาทำความสะอาดเครื่องครัวเอนกประสงค์

2. เพิ่มความเงางามให้เคาน์เตอร์ท้อปด้วยแวกซ์

3. ควรใช้แผ่นรองภาชนะทุกครั้ง